Algemene voorwaarden StaalBaron

Algemene voorwaarden StaalBaron, Samen Sterk in Sfeer! vindt u in dit document. Tevens zijn deze afspraken gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het zijn heldere afspraken hoe wij zaken doen, StaalBaron geniet veel vertrouwen en neemt verantwoordelijkheid voor haar producten en diensten. Dit zijn onze kernwaarden.

Mocht u onverhoopt toch nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons!

Bel 072-7600010 of mail voor een ergonomische zorgomgeving!

Deze zorginstellingen gingen u voor