MVO

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hoe geeft StaalBaron hier inhoud aan?
Wat draagt StaalBaron bij aan onze maatschappij? Wat is het verschil met Duurzaamheid?

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een manier van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet) De beweging is vooral gericht om grote internationale bedrijven te dwingen behalve winst (Profit) ook rekening te houden met mensen (People) en ons milieu. (Planet) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties hebben aanbevelingen gemaakt voor deze (duurzaamheids) verslaggeving zodat overheden dat kunnen controleren.

MVO, StaalBaron Profit

Ook StaalBaron neemt deel aan deze Nieuwe Economie. Het zit in ons DNA, creëren en innoveren, vertrouwen en verantwoordelijkheid en maakt deel uit van onze missie Samen Sterk in Sfeer! StaalBaron investeert geld, kennis en tijd in duurzaam en circulair meubilair. De vraag is er! Bovendien een oud koopmansgezegde luidt….
(de Costen gaan voor de Baet)

MVO, Samen met U! People

De aarde kan alleen blijven bestaan als balans tussen mens, milieu en economie is. De mens kan niet alleen nemen maar moet ook geven. Voor nu, maar ook voor de komende generaties.
StaalBaron ontwerpt en produceert op deze manier meubilair: na eerste levenscyclus, kan er een tweede komen, samen met U!

Hoe wij hier inhoudt aangeven lees Samen met u! of maak een afspraak.

StaalBaron Planet

StaalBaron, Samen Sterk in Sfeer! Stelt de mens centraal! (People) Mensen ondervinden veel welzijn van een positieve omgeving. Samen met u innoveren wij naar duurzame, gezonde en betere producten voor deze veilige en geborgen omgeving. (Planet) Zo bevorderen wij duurzaamheid en verdienen wij ons geld! (Profit)

Deze zorginstellingen gingen u voor